WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 27 augusti 2018

Flere barn har begynt å røyke i Europa

Flere barn har begynt å røyke i Europa
- Tobakk er en av de største helsetruslene som det faktisk er mulig å fjerne. Derfor har myndigheter i mange land satt inn ulike tiltak for å regulere og begrense bruken. Dette er trolig grunnen til at antallet røykere har sunket gradvis siden 1980 ...

Follow by Email