Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 21. august 2018

Nazisternas hot fick byn att kärleksbomba konditorn

Nazisternas hot fick byn att kärleksbomba konditorn
- Choklad- och countryälskaren Markus Lundqvist tar öppet ställning för en mer hbtq-vänlig värld. Det har retat upp lokala nazister. ”De har rätt till sina ...