WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 9 augusti 2018

Oftere høyt blodtrykk blant de med komplikasjoner i svangerskapet

Oftere høyt blodtrykk blant de med komplikasjoner i svangerskapet
- Hjerte- og karsykdommer er en av de vanligste dødsårsakene blant både menn og kvinner i Norge. Ubehandlet høyt blodtrykk er en stor risikofaktor for å utvikle alvorlige hjerte- og karsykdommer. Om lag 30 prosent av alle tilfeller av behandlet høyt ...

Follow by Email