Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 17 augusti 2018

Radikal kjønnsideologi inn i straffeloven?

Radikal kjønnsideologi inn i straffeloven?
- Dagens lovverk innebærer at enkelte former for diskriminering er forbudt og kan møtes med sivilrettslige sanksjoner (eksempelvis erstatning), uten at ...

Follow by Email