Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 24. august 2018

Stolta föräldrar till HBTQ-unga deltar på Örebro Pride i helgen: "Alla är välkomna att vara med"

Stolta föräldrar till HBTQ-unga deltar på Örebro Pride i helgen: "Alla är välkomna att vara med"
- Vi är ett nätverk där alla är föräldrar till barn och ungdomar som identifierar sig inom HBTQ. En gång i månaden har vi cafékväll i RFSL:s lokaler i ...