Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 20. august 2018

Vi är garanten för rättigheter

Vi är garanten för rättigheter
- Det innebär att skyddet för hbtq-personer stärks. ... Sedan 2013 finns ett hbtq-råd för att säkerställa att Göteborg är en bra plats att bo och leva i som ...