Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 20 augusti 2018

Vi är garanten för rättigheter

Vi är garanten för rättigheter
- Det innebär att skyddet för hbtq-personer stärks. ... Sedan 2013 finns ett hbtq-råd för att säkerställa att Göteborg är en bra plats att bo och leva i som ...

Follow by Email