WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 20 augusti 2018

Vi är garanten för rättigheter

Vi är garanten för rättigheter
- Det innebär att skyddet för hbtq-personer stärks. ... Sedan 2013 finns ett hbtq-råd för att säkerställa att Göteborg är en bra plats att bo och leva i som ...

Follow by Email