Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 4. september 2018

Bättre att Pride kommersialiseras än politiseras

Bättre att Pride kommersialiseras än politiseras
- Men frågor som rör hbtq-personer borde inte reduceras till att handla om höger och vänster. Pride Kalmarsund har förvisso flera partier bland sina ...