Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 4 september 2018

Bättre att Pride kommersialiseras än politiseras

Bättre att Pride kommersialiseras än politiseras
- Men frågor som rör hbtq-personer borde inte reduceras till att handla om höger och vänster. Pride Kalmarsund har förvisso flera partier bland sina ...

Follow by Email