Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 28. september 2018

Fler kommunala verksamheter ska hbtq-diplomeras

Fler kommunala verksamheter ska hbtq-diplomeras
Hbtq-personer är en grupp som löper större risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld än övriga befolkningen. Forskning visar att hbtq-personer ...