WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 28 september 2018

Fler kommunala verksamheter ska hbtq-diplomeras

Fler kommunala verksamheter ska hbtq-diplomeras
Hbtq-personer är en grupp som löper större risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld än övriga befolkningen. Forskning visar att hbtq-personer ...

Follow by Email