WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 11 september 2018

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...
- Vi vet att det finns en ökad otrygghet i samhället och ökad droganvändning. En ny grupp med mycket psykisk ohälsa och förhöjd självmordsrisk är ...

Follow by Email