Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 11 september 2018

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...
- Vi vet att det finns en ökad otrygghet i samhället och ökad droganvändning. En ny grupp med mycket psykisk ohälsa och förhöjd självmordsrisk är ...

Follow by Email