Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 11. september 2018

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...

Föreningen för mental hälsa vill att Finland blir bättre på att förebygga självmord: "Vi är väldigt ...
- Vi vet att det finns en ökad otrygghet i samhället och ökad droganvändning. En ny grupp med mycket psykisk ohälsa och förhöjd självmordsrisk är ...