Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 11 september 2018

Sjukvården behöver en stressmottagning

Sjukvården behöver en stressmottagning
- Företrädare för Miljöpartiet Västerås skriver i debattartikel den 4/9 att det är viktigt med det förebyggande arbetet för psykisk hälsa, det håller nog alla ...

Follow by Email