Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 11. september 2018

Sjukvården behöver en stressmottagning

Sjukvården behöver en stressmottagning
- Företrädare för Miljöpartiet Västerås skriver i debattartikel den 4/9 att det är viktigt med det förebyggande arbetet för psykisk hälsa, det håller nog alla ...