WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 9 oktober 2018

Forskjellene i arbeidslivet vil øke kraftig hvis de ansatte ikke får tilbud om ny kunnskap, advarer ...

Forskjellene i arbeidslivet vil øke kraftig hvis de ansatte ikke får tilbud om ny kunnskap, advarer ...
- 60 prosent av ansatte med utdanning på høyskole- og universitetsnivå hadde ... 24 prosent av de med grunnskole eller ingen utdanning hadde fått slik ...

Follow by Email