Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 oktober 2018

Hotat hbtq-center sjösätts i Uganda

Hotat hbtq-center sjösätts i Uganda
- Centret ska ligga på hemlig plats i huvudstaden Kampala och verka som en fristad för hbtq-personer. Rainbow Riots menar att konst och musik kan ...

Follow by Email