Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 2. oktober 2018

Kakao kan være en kilde til vitamin D

Kakao kan være en kilde til vitamin D
- Denne uka kom siste bidrag i kategorien «forskning som antyder at uvanene mine egentlig er sunne». Det gjelder så klart sjokolade. Resultatene kommer fra et team av tyske forskere. Hvilket for så vidt ikke er så rart. Tyskerne (tett fulgt av blant ...