WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 19 oktober 2018

Kraftig ökning av antidepressiva bland Skånes unga

Kraftig ökning av antidepressiva bland Skånes unga
- Förra året var det nästan 5 700 barn upp till 14 år som fick antidepressiva, enligt siffror från Socialstyrelsen. – Psykisk ohälsa bland barn och unga är ...

Follow by Email