Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 5. oktober 2018

Livskvalitékväll i Ängelholm om att förhindra barns självmord

Livskvalitékväll i Ängelholm om att förhindra barns självmord
- Maria Ter-Borch förlorade sin dotter och vill nu hjälpa andra till att våga fråga och prata om psykisk ohälsa, som varje år får 1 500 människor att ta sitt ...