WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 5 oktober 2018

Livskvalitékväll i Ängelholm om att förhindra barns självmord

Livskvalitékväll i Ängelholm om att förhindra barns självmord
- Maria Ter-Borch förlorade sin dotter och vill nu hjälpa andra till att våga fråga och prata om psykisk ohälsa, som varje år får 1 500 människor att ta sitt ...

Follow by Email