fredag 12 oktober 2018

Många äldre lider av psykisk ohälsa

Många äldre lider av psykisk ohälsa
- Enligt en rapport från Socialstyrelsen har drygt en tredjedel av hallänningarna över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka.