WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 oktober 2018

Många äldre lider av psykisk ohälsa

Många äldre lider av psykisk ohälsa
- Enligt en rapport från Socialstyrelsen har drygt en tredjedel av hallänningarna över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka.

Follow by Email