Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 12. oktober 2018

Många äldre lider av psykisk ohälsa

Många äldre lider av psykisk ohälsa
- Enligt en rapport från Socialstyrelsen har drygt en tredjedel av hallänningarna över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka.