Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 oktober 2018

Många äldre lider av psykisk ohälsa

Många äldre lider av psykisk ohälsa
- Enligt en rapport från Socialstyrelsen har drygt en tredjedel av hallänningarna över 65 år vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka.

Follow by Email