WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 10 oktober 2018

Psykisk ohälsa fortfarande eftersatt

Psykisk ohälsa fortfarande eftersatt
- Urban Markström, professor i socialt arbete, och föreläsaren Carin Aissa Nabseth föreläser i dag om boendestöd och brukarinflytandet som åtgärder ...

Follow by Email