Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 23 oktober 2018

Røde Kors forbereder seg på at ebola kan spre seg til flere land

Røde Kors forbereder seg på at ebola kan spre seg til flere land
- Kongo er på nytt blitt rammet av et utbrudd av den dødelige virussykdommen ebola. I tillegg til frykt og uvitenhet, skaper krigen og volden som herjer i området store problemer for innsatsen mot epidemien. Lørdag ble to helsearbeidere drept av ...

Follow by Email