Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 1 oktober 2018

Samma rättigheter för samkönade par

Samma rättigheter för samkönade par
- Rumäniens konstitutionsdomstol kom på torsdagen med ett utlåtande om att homosexuella par har samma rättigheter till privatliv och familjeliv som ...

Follow by Email