Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 17 oktober 2018

Sömn viktigt skydd för ungas psykiska hälsa

Sömn viktigt skydd för ungas psykiska hälsa
- Det här var frågor som togs upp på en nätverksträff för primärvårdspersonal som möter barn och ungdomar som har olika former av psykisk ohälsa.

Follow by Email