Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 17. oktober 2018

Svårt att trösta folk som mår dåligt

Svårt att trösta folk som mår dåligt
- Samtidigt som det är bra att människor öppnar upp och pratar om den psykiska ohälsan, så är det oroväckande hur många det är som mår dåligt.