Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 17 oktober 2018

Svårt att trösta folk som mår dåligt

Svårt att trösta folk som mår dåligt
- Samtidigt som det är bra att människor öppnar upp och pratar om den psykiska ohälsan, så är det oroväckande hur många det är som mår dåligt.

Follow by Email