Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

mandag den 8. oktober 2018

Varannan student upplever psykisk ohälsa

Varannan student upplever psykisk ohälsa
- Hur ska jag hitta bostad? Kommer jag ha råd med mat? Hur ska jag hinna med att träna när jag har tenta om en vecka? För många är inte studentlivet ...