Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 26 november 2018

Mer forskning behövs om svenska unga hbtq-personers utsatthet

Mer forskning behövs om svenska unga hbtq-personers utsatthet
- Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende. Allt mer ...

Follow by Email