WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 30 november 2018

Ny rapport: Klimatförändringarna har utlöst en global hälsokris

Ny rapport: Klimatförändringarna har utlöst en global hälsokris
- leder dessutom till ökade problem med luftföroreningar, och tidigare studier har visat att extrem värme ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa.

Follow by Email