Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 november 2018

Psykisk ohälsa drabbar också anhöriga – många är närståendevårdare utan att tänka på det

Psykisk ohälsa drabbar också anhöriga – många är närståendevårdare utan att tänka på det
- När någon drabbas av psykisk ohälsa påverkas också närstående i hög grad. Många anhöriga fungerar i praktiken som näståendevårdare utan att få ...

Follow by Email