WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 november 2018

Psykisk ohälsa drabbar också anhöriga – många är närståendevårdare utan att tänka på det

Psykisk ohälsa drabbar också anhöriga – många är närståendevårdare utan att tänka på det
- När någon drabbas av psykisk ohälsa påverkas också närstående i hög grad. Många anhöriga fungerar i praktiken som näståendevårdare utan att få ...

Follow by Email