Leta i den här bloggen



Tags about global social exclusion | International

onsdag 14 november 2018

Psykisk ohälsa vanligt i kriminella gäng

Psykisk ohälsa vanligt i kriminella gäng
Psykisk ohälsa vanligt i kriminella gäng. Institutet för Framtidsstudier har gjort en omfattande kartläggning av 15 244 personer med kopplingar ...

Follow by Email