WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 1 november 2018

Slik øker teknologi og nye vaner levealderen vår

Slik øker teknologi og nye vaner levealderen vår
- Etter hvert som medisinsk forskning gjør fremskritt er det uunngåelige spørsmålet; når er det greit å dø? I dag er både 65 og 75 regnet som altfor tidlig. Når vi kommer til 85 har Alzheimer begynt å gjøre seg gjeldende hos flere, men mange mener at ...

Follow by Email