WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 november 2018

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania
- Ta bort eller se till att skydda bilder och texter som kan kollidera med tanzaniska lagar som rör utövning av homosexualitet och i synnerhet sådant ...

Follow by Email