Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 november 2018

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania
- Ta bort eller se till att skydda bilder och texter som kan kollidera med tanzaniska lagar som rör utövning av homosexualitet och i synnerhet sådant ...

Follow by Email