Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 november 2018

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania

USA-varning om gay-förföljelsen i Tanzania
- Ta bort eller se till att skydda bilder och texter som kan kollidera med tanzaniska lagar som rör utövning av homosexualitet och i synnerhet sådant ...

Follow by Email