WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 3 december 2018

Budget för unga och gamla

Budget för unga och gamla
- I Linköping finns äldre som besväras så mycket av ofrivillig ensamhet att det leder till otrygghet och psykisk ohälsa. Trots att vi är en välmående ...

Follow by Email