Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 3 december 2018

Budget för unga och gamla

Budget för unga och gamla
- I Linköping finns äldre som besväras så mycket av ofrivillig ensamhet att det leder till otrygghet och psykisk ohälsa. Trots att vi är en välmående ...

Follow by Email