WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 26 december 2018

Civilsamhället kraftsamlar mot ensamhet

Civilsamhället kraftsamlar mot ensamhet
- Ofrivillig ensamhet kan leda till depression, psykisk ohälsa och inaktivitet. Projektet bedöms som lyckat och ska bli permanent. Nästa år kan föreningar ...

Follow by Email