WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 19 december 2018

Fängslades barn får inte hjälp”

Fängslades barn får inte hjälp”
- Barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem löper större risk än andra att utveckla psykisk ohälsa och egen brottslighet om de inte får ...

Follow by Email