Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 19 december 2018

Fängslades barn får inte hjälp”

Fängslades barn får inte hjälp”
- Barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem löper större risk än andra att utveckla psykisk ohälsa och egen brottslighet om de inte får ...

Follow by Email