WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 14 december 2018

Hatet och hetsen mot tjocka gör oss sjuka

Hatet och hetsen mot tjocka gör oss sjuka
- Men psykisk ohälsa, socialt utanförskap och arbetslöshet är också enorma hälsorisker, och det är precis vad smalhetsfixering och kroppshets leder till.

Follow by Email