WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 18 december 2018

Klimaendringar og ein svekt velferdsstat er våre største bekymringar

Klimaendringar og ein svekt velferdsstat er våre største bekymringar
- notatet blir det peika på at det er viktige skilnader på svara ut frå alder, inntekt, geografi og utdanning. Terrorfrykta er størst blant dei med lågare ...

Follow by Email