Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 16. januar 2019

De flesta skolelever rör på sig för lite

De flesta skolelever rör på sig för lite
- De flesta svenska skolelever sitter still för mycket. Bara 14 procent rör på sig minst en timme varje dag. Tjejerna är överlag mindre fysiskt aktiva än killarna, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. – Det