Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 januari 2019

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan ...

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan ...
- Vi ser ett samband mellan ungas psykiska ohälsa och skolresultat. Många kommuner som har elever med låga skolresultat har också elever med stor ...

Follow by Email