WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 januari 2019

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan ...

En av fyra barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan ...
- Vi ser ett samband mellan ungas psykiska ohälsa och skolresultat. Många kommuner som har elever med låga skolresultat har också elever med stor ...

Follow by Email