WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 januari 2019

Nästan 6 000 lever som akut hemlösa

Nästan 6 000 lever som akut hemlösa
- på bostäder är det största problemet för personer som är hemlösa främst av ekonomiska skäl, och som inte lider av missbruk eller psykisk ohälsa.

Follow by Email