Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 8 januari 2019

Nästan 6 000 lever som akut hemlösa

Nästan 6 000 lever som akut hemlösa
- på bostäder är det största problemet för personer som är hemlösa främst av ekonomiska skäl, och som inte lider av missbruk eller psykisk ohälsa.

Follow by Email