Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 30. januar 2019

Rädda Barnen varnar: Allt fler barn mår dåligt

Rädda Barnen varnar: Allt fler barn mår dåligt
- Barn till lågutbildade eller utlandsfödda föräldrar med sämre ekonomi löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än andra barn, enligt ...