Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 23. januar 2019

Tillståndet i världen finns inte bara i medelvärden

Tillståndet i världen finns inte bara i medelvärden
- Och psykisk ohälsa både ökar och är faktum. Verkligheten är i stället som resan Danderyd-Vårby gård, ett exempel även i filmen. Den tar några ...