Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 16. januar 2019

Varför blundar vi för verkligheten?

Varför blundar vi för verkligheten?
- Sverige har alla möjligheter och resurser att hjälpa alla de utsatta människor som lever på gatan på grund av missbruk, psykisk ohälsa och oftast ...