Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. februar 2019

Brommaföräldrar bjuder in till samtal om cannabis

Brommaföräldrar bjuder in till samtal om cannabis
Psykisk ohälsa, porr på nätet och cannabis. Det är områden som barn, unga och även föräldrar behöver prata mer om. Det tycker föräldraföreningen ...