Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 28. februar 2019

Du som er så skoleflink kan da ikke gå yrkesfaglig»

Du som er så skoleflink kan da ikke gå yrkesfaglig»
- Den norske befolknings utdanningsnivå har de siste tiårene økt betraktelig. Flere tar høyere utdanning, og disse utdanningene blir stadig lengre.