Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 27. februar 2019

Första regeringschefen att få barn i samkönad relation

Första regeringschefen att få barn i samkönad relation
- Hon blev också landets första homosexuella premiärminister. Nu har hon fått barn med sin partner Milica Djurdjic. Det gör henne till världens första ...