Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 21. februar 2019

Hvorfor er ikke barnehagen gratis?

Hvorfor er ikke barnehagen gratis?
- Majoriteten av de som er hjemme med barn i dag, er familier med lav inntekt og lav utdanning. Dårlig råd er en stressfaktor i dagliglivet. Dårlig råd kan ...