Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 15. februar 2019

Mobbning, medlöpare och mod?

Mobbning, medlöpare och mod?
- Hon vill också bidra till att minska tabun kring psykisk ohälsa, förklara "psykologiska saker" så ett enkelt sätt och skapa böcker med potential att öppna ...