Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 15 mars 2019

Både jobb och hem är arbete för kvinnor

Både jobb och hem är arbete för kvinnor
Dålig miljö på arbetsplatser och det dubbelarbete som kvinnor har, det är de två orsaker till psykisk ohälsa som socialförsäkringsminister Annika ...

Follow by Email