Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

tirsdag den 19. marts 2019

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet
- Læresteder i Trøndelag er blant landets beste til å tilrettelegge for at elever, studenter og lærlinger kan legge deler av utdanningen sin til utlandet.