Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 19 mars 2019

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet
- Læresteder i Trøndelag er blant landets beste til å tilrettelegge for at elever, studenter og lærlinger kan legge deler av utdanningen sin til utlandet.

Follow by Email