Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 6. marts 2019

Gör det straffbart att ”bota” hbtq-personer

Gör det straffbart att ”bota” hbtq-personer
- Filmen ”Boy Erased” har under hösten fått biosverige att prata om diskriminering och kränkande behandling av hbtq-personer. Den är ett ...