Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 mars 2019

Luleå Pride satsar på stora artister

Luleå Pride satsar på stora artister
- Vi jobbar mycket på att få hit artister med stark hbtq-koppling, för att personer ska kunna känna att det går att stå på en stor scen som hbtq-person.

Follow by Email