Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

fredag den 1. marts 2019

Luleå Pride satsar på stora artister

Luleå Pride satsar på stora artister
- Vi jobbar mycket på att få hit artister med stark hbtq-koppling, för att personer ska kunna känna att det går att stå på en stor scen som hbtq-person.