WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 29 mars 2019

Samlad bedömning behövs

Samlad bedömning behövs
- Det är i år 40 år sedan homosexualitet slutade vara en sjukdom, men många homosexuella blir sjuka av den stress och press från ojämlika ...

Follow by Email